The Polar Structure Initiative Foundation bildad!

Vi är övertygade om att vi tillsammans kan bygga ett mer hållbart samhälle om vi lär oss att ge tillbaka. Polar Structure AB har med den tron startat en stiftelse som skall göra precis det; Ge tillbaka till samhället för att tillsammans kunna bygga för en bättre framtid. Stora ord som vi ämnar verkställa. Polar Structure AB bildade Stiftelsen i november 2020 och i januari 2021 registrerades Stiftelsen hos Länsstyrelsen.

Polar Structure AB kommer löpande skänka delar av den årliga vinsten till Stiftelsen.

Stiftelsens syfte är att bidra till den fortsatta utvecklingen av infrastruktur i Sverige och världen. Både till pågående infrastrukturprojekt, forskning, utbildning samt möjliggöra nya innovationer inom området. Den skall vara sökbar för personer, organisationer eller företag som vill utveckla hållbar infrastruktur.