Mänskligheten står inför en enorm utmaning – att ställa om mot en mer hållbar och koldioxidsnål värld. Men en förutsättning för att samhället ska kunna utvecklas till att bli mer hållbart är att den underliggande strukturen som allt vilar på – infrastrukturen – uppgraderas. Innovation och teknologiska framsteg kommer att vara avgörande för att lyckas. Likaså gränsöverskridande samarbeten och aktörer som vågar att investera långsiktigt.

Syfte

Stiftelsens syfte är att bidra till den fortsatta utvecklingen av hållbar infrastruktur i Sverige och världen för att tillsammans bygga för en bättre framtid. Stiftelsen ska främja forskning, utbildning och innovation inom infrastruktur med inriktning främst mot följande fyra globala mål som fastställts inom ramen för FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

6. Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen

Styrelse

Ordförande
Karim Sahibzada

Vice ordförande
Sofie Einar

Ledamot
Maria Björholt

Policys

Finanspolicy
Investeringspolicy
Insamlingspolicy

Kontaktuppgifter

c/o Polar Structure
Box 16038
103 21 Stockholm

stiftelse@polarstructure.se