Bakgrund

Vi är övertygade om att vi tillsammans kan bygga ett mer hållbart samhälle om vi lär oss att ge tillbaka. Polar Structure har med den tron startat en stiftelse som skall göra precis det; ge tillbaka till samhället för att tillsammans kunna bygga för en bättre framtid. Stora ord som vi ämnar att verkställa. Stiftelsens medel ska vara sökbar för personer, organisationer eller företag som vill utveckla hållbar infrastruktur. Både till pågående infrastrukturprojekt, forskning och utbildning men också för att möjliggöra nya innovationer inom området. Stiftelsen finansieras främst av överskottsvinst från Polar Structure och Polar Structure kommer löpande skänka delar av den årliga vinsten till Stiftelsen.

Syfte

Stiftelsens syfte är att bidra till den fortsatta utvecklingen av hållbar infrastruktur i Sverige och världen för att tillsammans bygga för en bättre framtid. Stiftelsen ska främja forskning, utbildning och innovation inom infrastruktur med inriktning främst mot följande fyra globala mål som fastställts inom ramen för FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

6. Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen

Att ansöka om stöd

Stiftelsen kan lämna bidrag, stöd, lån eller investeringar till svenska eller utländska universitet, högskolor, organisationer eller företag verksamma inom forskning, utbildning och innovation med inriktning mot ovan fyra globala mål. Ansöka om stöd hos The Polar Structure Initiative Foundation görs genom att fylla i vår ansökningsblankett. Beroende på projektets syfte och geografiska plats kan ytterligare dokumentation behövas och Stiftelsen återkopplar vidare vilken ytterligare dokumentation som krävs efter att ansökningen har behandlats.

 

Styrelse

Ordförande
Karim Sahibzada

Vice ordförande
Sofie Einar

Ledamot
Maria Björholt

Policys

Finanspolicy
Investeringspolicy
Insamlingspolicy

Kontaktuppgifter

c/o Polar Structure
Box 16038
103 21 Stockholm

stiftelse@polarstructure.se