är en icke vinstdrivande organisation som verkar för utvecklingen av hållbar infrastruktur

är en icke vinstdrivande organisation som verkar för utvecklingen av hållbar infrastruktur

Om The Polar Structure Initiative Foundation

Mer information om The Polar Structure Initiative Foundation

Läs mer

Våra fokusområden

Läs mer om hur The Polar Structure Initiative Foundation arbetar

Läs mer

Vårt engagemang

Läs om våra engagemang runt om i världen

Läs mer